Nasza kompleksowa oferta obejmuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to również szkolenia z pierwszej pomocy oraz przeciwpożarowego (PPOŻ). Wszystkie nasze usługi są dostępne w ramach abonamentu, co oznacza, że zapewniamy Państwu pełną gamę szkoleń i wsparcie. Abonament obejmuje wszystkie wymienione usługi.

Jednocześnie, jeśli ktoś preferuje wybór konkretnych usług, oferujemy możliwość zamawiania każdej z nich indywidualnie. Nasze doświadczone zespoły są gotowe dostosować nasze usługi do Państwa potrzeb po wcześniejszych konsultacjach.

Z nami mają Państwo pełną swobodę wyboru i elastyczność, by zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy w Państwa firmie dokładnie tak, jak tego potrzebujecie.

Szkolenia Wstępne i Okresowe BHP
Oferujemy profesjonalne szkolenia wstępne oraz okresowe, aby pracownicy byli świadomi i przestrzegali obowiązujących przepisów BHP.

Szkolenia z Pierwszej Pomocy
Przygotowujemy pracowników do udzielania skutecznej pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, zwiększając tym samym bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 
Szkolenia P.POŻ.
Przekazujmy niezbędną wiedzę z zakresu przeciwpożarowego, ucząc technik zapobiegania pożarom oraz postępowania w przypadku ich wybuchu.

Opracowawanie Instrukcji Ogólnych BHP i Stanowiskowych:
Pomagamy w tworzeniu klarownych instrukcji ogólnych BHP oraz stanowiskowych, dostosowanych do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Doradztwo i Ustalanie Okoliczności Wypadków Przy Pracy
Zapewniamy fachowe doradztwo dotyczące obowiązujących przepisów BHP oraz pomagamy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Analizy Stanu BHP i Ocena Ryzyka Zawodowego
Przeprowadzamy regularne analizy stanu BHP oraz oceniamy ryzyko zawodowe, pomagając unikać potencjalnych zagrożeń.

Rejestry BHP i Prowadzenie Badani Środowiskowych
Zapewniamy prowadzenie niezbędnych rejestrów z zakresu BHP oraz przeprowadzamy badania środowiskowe, dbając o zachowanie bezpiecznych warunków pracy.

Organizacja Pracy na Stanowiskach Z Czynnikami Niebezpiecznymi
Pomagamy w organizacji pracy na stanowiskach, gdzie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Zajmujemy się doborem odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Planowanie Modernizacji i Rozwoju Zakładu Pracy
Uczestniczymy w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, proponując rozwiązania techniczno-organizacyjne, które poprawią stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wsparcie w Dochodzeniach Pokontrolnych
Pomagamy w dochodzeniach pokontrolnych organów PIP i PIS, zapewniając pełne wsparcie w przypadku wszelkich kontroli.

Inne Zadania Zgodne z Rozporządzeniem dotyczącym Służby BHP
Realizujemy również inne zadania wynikające bezpośrednio z rozporządzenia dotyczącego służby BHP, zapewniając kompleksową i rzetelną obsługę.Nasi doświadczeni specjaliści są gotowi zapewnić Państwu kompleksową opiekę nad bezpieczeństwem i higieną pracy, włączając w to nie tylko szkolenia z BHP, ale również p.poż . oraz udzielania pierwszej pomocy, wszystko to w ramach naszego abonamentu.