Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

 instruktaż wstępny i stanowiskowy w języku polskim i ukraińskim.
 szkolenia okresowe: 

  • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (dostępne także w języku ukraińskim, cena 100 zł.)
  • szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych (dostępne również w wersji elektronicznej, cena 50 zł.)
  • szkolenie okresowe dla dla stanowisk inżynieryjno-technicznych (dostępne równnież w wersji elektronicznej, cena 50 zł.)
  • szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych (dostępne także w języku ukraińskim)

 Ocena Ryzyka Zawodowego 
 protokoły powypadkowe
 inne usługi BHP